آبان ۱۲, ۱۳۹۶ روابط عمومی 0

انجمن عصب روان شناسی ایران, [۳۱.۱۰.۱۷ ۱۸:۲۲] ‍ ‍ ‍ 🖋دانشمندان علوم عصب،از طریق تحریک الکتریکی مغز با موج ضعیف بوسیله سیم های فوق ظریف […]