چالش های ارزیابی نوروپسیکولوژیکال حافظه در دمانس و بیماری آلزایمر در ایران

چالش های ارزیابی نوروپسیکولوژیکال حافظه در دمانس و بیماری آلزایمر در ایران

سخنران  : دکتر مریم نوروزیان

  • متخصص نورولوژی
  • هیأت علمی گروه روان پزشکی دانشکده علوم پزشکی تهران
  • مسؤول کلینیک سالمندان وبیماری الزایمر در مرکز مغز واعصاب ایران
  • زمان :چهارشنبه ۱۸ مرداد
  • ساعت :۱۷تا ۱۹:۳۰
  • مکان : خیابان استاد نجات الهی – چهارراه سپند- ساختمان اداری دانشگاه پیام نور تهران مرکز جنوب

طبقه هفتم –سالن شورا

  • ورود برای متخصصان و علاقه مندان آزاد و رایگان است

 

Be the first to comment

Leave a Reply