نحوه ثبت نام جهت شرکت در سمپوزیوم

عصب روان شناسی1

قابل توجه متقاضیان شرکت  در هشتمین سمپوزیوم نوروپسیکولوژی شناختی ایران:

جهت ثبت نام مبلغ ۱۰۰هزار تومان به شماره حساب اعلام شده واریز و رسید آن را به ایمیل انجمن ارسال فرمایید.لازم به ذکر است این مبلغ برای اعضای انجمن عصب روان شناسی ایران ۹۰هزار تومان می باشد.

 

 

۶۰۳۷۷۰۲۱۰۵۷۴۸۹۶۱
بانک کشاورزی به نام خانم فاطمه خزائی

Be the first to comment

Leave a Reply