سازمان سمپوزیوم انجمن

معرفی انجمن عصب روانشناسی ایران

انجمن عصب روان‏شناسی ایران پس از سابقه ۳۰ ساله در تشکیل سمپوزیوم‏های نوروپسیکولوژی به وجود آمده است.

اولین سمپوزیوم نوروپسیکولوژی ایران، در سال ۱۳۶۵ در دانشگاه علوم پزشکی ایران؛ به همت بزرگانی همچون دکتر عظیم وهاب زاده، دکتر اصلان ضرابی، دکتر حبیب ا… قاسم زاده و دکتر حسن عشایری برگزار گردید. پس از آن سمپوزیوم دوم در سال ۱۳۸۱ در دانشگاه بین المللی قزوین، سمپوزیوم‏های سوم و چهارم در سال‏های ۱۳۸۶ و ۱۳۸۸ در دانشگاه خوارزمی تهران و سمپوزیوم‏های بعدی در سال های ۱۳۹۰، ۱۳۹۲ و ۱۳۹۴ در دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز و خانه اندیشمندان برپا شده و مجموعه مقاله‏ های همه آنها به چاپ رسیده است.

در این سمپوزیوم ها همکاری های بین رشته ای میان متخصصان رشته‏ های روان‏شناسی، فیزیولوژی، روان‏پزشکی، نوروساینس، نورولوژی، توانبخشی، هنر، زبان شناسی و … صورت گرفته است؛ و تلاش بر این بوده است که متخصصان حیطه‏ه ای مختلف ذیربط با نوروپسیکولوژی را درگیر بحث و تبادل نظری علمی نماید.

در اولین سمپوزیوم‏ها مقاله‏های علمی، نظری و پژوهشی ارائه شده و بعدها پنل و کارگاه نیز به عنوان بخشی از برنامه‏های سمپوزیوم وارد گردید.

مجموعه مقاله ‏های همه سمپوزیوم های برگزار شده به چاپ رسیده است. مجموعه مقاله‏ های سمپوزیوم اول به همت دکتر قاسم زاده و دکتر عشایری، مجموعه مقاله های سمپوزیوم دوم به همت دکتر قاسم زاده و مجموعه مقاله‏ های سمپوزیوم سوم تا ششم نیز با اهتمام دکتر جلالی به چاپ رسیده است.

از دومین سمپوزیوم نوروپسیکولوژی به این سو تلاش فعالان این حوزۀ میان رشته‏ ای آن بود که بتوانند با انسجام بیشتر در تشکیل انجمن نوروپسیکولوژی توفیق یابند. این تلاش در سال ۱۳۹۴ محقق شد و انجمن عصب روان‏شناسی ایران با اعضای هیات موسس (دکتر خسرو پارسا، دکتر عبدالرحمان نجل رحیم، دکتر حبیب ا… قاسم زاده، دکتر حسن عشایری، دکتر محمدرضا جلالی، دکتر حسن ایروانی، دکتر مریم نوروزیان، دکتر علی نظری و دکتر شهدادی) شکل گرفت. انتخاب اعضای هیات مدیره انجمن در مرداد ماه سال ۱۳۹۵ برگزار گردید و آقایان دکتر قاسم زاده، دکتر عشایری، دکتر جلالی، دکتر اورکی و دکتر محمودیان به عنوان اعضای هیات مدیره انجمن برگزیده شدند.

تلاش انجمن بر آن است که فعالان و مشتاقان این حوزه را در فعالیت علمی و پژوهشی مشترک گرد هم آورد.

چگونگی و انواع عضویت

عضویت پیوسته

کلیه افرادی که حداقل دارای درجه کارشناسی ارشد در یکی از رشته‏های روان‏شناسی، فیزیولوژی، روان‏پزشکی، نوروساینس، نورولوژی یا توانبخشی هستند.

عضویت وابسته

افرادی که دارای درجه کارشناسی هستند و مدت پنج سال به نحوی در یکی از رشته های روان‏شناسی، فیزیولوژی، روان‏پزشکی، نوروساینس، نورولوژی، توانبخشی، هنر، تاریخ علم یا فلسفه علم شاغل بوده اند.

عضویت دانشجویی

کلیه دانشجویانی که در رشته های روان‏شناسی، فیزیولوژی، پزشکی، روان‏پزشکی، نوروساینس، نورولوژی، توانبخشی، هنر، تاریخ علم یا فلسفه علم به تحصیل اشتغال دارند.

 

آدرس دفتر انجمن

خیابان استاد نجات الهی، نبش سپند، دانشگاه پیام نور مرکز تهران جنوب، طبقه سوم ساختمان آموزشی، دفتر انجمن عصب روان‏شناسی ایران

تلفن:۸۸۸۰۷۵۸۹-۰۲۱

پست الکترونیک انجمن:

Inpa.1394@gmail.com

کانال تلگرام انجمن:

@Neuropsychology_-A