تاریخ‏های کلیدی

تاریخ برگزاری سمپوزیوم “:یکم  لغایت سوم آذر ماه ۱۳۹۶

مهلت ارسال چکیده مقالات : ۳۰مهر ماه 

مهلت ارسال اصل مقاله ها: ۲۰ آبان ۱۳۹۶

 

کارگاه های سمپوزیوم متعاقبا اعلام خواهد شد.

 

پنجمین سلسله سخنرانی انجمن عصب روان شناسی ایران با عنوان “اثر نوروفیدبک برکارکرد مغز”

زمان :۲۶مهرماه  ساعت ۱۷ الی ۱۹

مکان : ساختمان اداری دانشگاه پیام نور تهران مرکز جنوب -طبقه هفتم سالن شورا

 

چالش های ارزیابی نوروپسیکولوژیکال حافظه در دمانس و بیماری آلزایمر در ایران

زمان برگزاری: ۱۸ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۷ تا ۱۹:۳۰

کارگاه جامع نوروفیدبک و نوروتراپی

زمان برگزاری: نیمه دوم آبان ۱۳۹۶

 

Be the first to comment

Leave a Reply