برنامه هشتمین سمپوزیوم نوروپسیکولوژی شناختی ایران

برنامه هشتمین سمپوزیوم نوروپسیکولوژی شناختی ایران

چهارشنبه ۰۱/۹/۹۶
۸-۸:۴۰  
۸:۵۵ -۸:۴۰ جناب آقای دکتر محمّد اورکی خیرمقدم
۹:۱۵ – ۸:۵۵ سخنرانی جناب آقای دکتر محمّدرضا جلالی دبیر هفتمین سمپوزیوم نوروپسیکولوژی ایران
۹:۴۰ الی ۹:۱۵ سخنرانی جناب آقای دکتر حسن عشایری دبیر علمی هفتمین سمپوزیوم نوروپسیکولوژی ایران
۹:۴۵-۱۰:۵ دکتر حبیب الله قاسم زاده درس‏هایی از زندگی علمی و حرفه‏ای دونالد هب
۱۰:۳۰ – ۱۰:۱۰                                              پذیرایی
هیأت رئیسه: دکتر قاسم زاده، دکتر بدیع، دکتر نظری، دکتر صبّاغی
زمان نام و نام خانوادگی عنوان مقاله
۱۰:۴۰-۱۱ دکتر محمّدعلی نظری آسیب شناسی پژوهش در ایران
۱۱:۵-۱۱:۲۵ دکتر کامبیز بدیع تلفیقی از دیدگاه‏های ساختاری و آماری در بازشناسی الگوهای ساختارمند پیچیده
۱۱:۳۰-۱۱:۵۰ دکترخاطره برهانی تأثیر الکسیتایمیا بر پردازش بینایی زودهنگام طرح‏واره‏های بدنی نمایان کنندۀ اطّلاعات هیجانی و حرکتی
۱۲:۱۵ – ۱۱:۵۵ دکتر صبّاغی پور همپوشانی ادراکِ زمان، مکان و عدد: روش‌ها وچالش‌های پژوهش
۱۲:۴۰ – ۱۲:۲۰ دکتر شکیبایی نقش تولید ثروت در تکامل انسان از دیدگاه نوروپسیکولوژیک
۱۲:۴۰- ۱۳ مهدی مدنی فرد بررسی کارکردهای عصب‏شناختی در نوازندگان سازهای زهی و کلیددار
۱۴- ۱۳ نهار و نماز
هیأت رئیسه: دکتر شکیبایی، دکتر ایروانی، دکتر نظری
زمان نام و نام خانوادگی عنوان مقاله
۱۴-۱۴:۲۰ دکتر حسین زارع توان‌بخشی شناختی کودکان با آسیب مغزی: توصیف، مدل‏ها و ارزشیابی
۱۴:۲۵-۱۴:۴۵ دکتر سیامک شیخی بررسی کیفیّت زندگی و رابطۀ آن با تیپ‏های شبانه‏روزی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس
۱۴:۵۰-۱۵:۱۰ پریا آب‌روانی

توان‏بخشی شناختی حافظه کاری در افراد مبتلا به سکته مغزی: بهبود توجّه انتخابی، عدم بهبود توجّه پراکنده

 

۱۵:۱۵-۱۵:۳۵ علی عبّاسی بررسی رابطه الگوی فعّالیّت سیستم‏های مغزی رفتاری با میزان خطاهای (لغزش‏ها و اشتباه‏ها) رانندگی
۱۵:۴۰-۱۶        نظام الدین قاسمی کارکردهای عصب شناختی برحسب نوع مادّۀ مصرفی در معتادان (مطالعه موردی شیشه، حشیش، مرفین)
۱۵:۳۰-۱۹:۳۰ کارگاه آموزشی: آشنایی با توان‏بخشی اعصاب و کاربرد آن در روان‏شناسی. مدرّس : دکتر سیامک شیخی
پنجشنبه ۲/۹/۹۶
زمان نام و نام خانوادگی عنوان مقاله
هیأت رئیسه: دکتر عیسی زادگان، دکتر نجل رحیم، دکتر نظری
۸:۳۵-۸:۵۵ مریم ملاصادقی بررسی و نقد نظریّه‌های سمیرزکی در باب نورواستتیک (عصب‌زیبایی‌شناسی)
۹-۹:۲۰ دکتر علی عیسی زادگان رابطۀ ویژه‏پردازی ذهن و زبان براساس دیدگاه فودورین
۹:۲۵-۹:۴۵ دکتر احمد محیط مقدّمه ای بر دانش نوین “پی پژوهی زیبائی و هنر”
۹:۵۰-۱۰:۱۰ دکتر عبدالرحمن نجل رحیم ریتم و ملودی در نوروپسیکولوژی
۱۰:۱۵-۱۰:۳۵ دکتر پارسا      عوارض ضربه‏های مغزی
                                                پذیرایی
۱۱-۱۳ پنل:  نوروپسیکولوژی: روندها و چالش ها

اعضای پنل: دکتر پارسا، دکتر قاسم زاده، دکتر عشایری، دکتر نجل رحیم، دکتر نیلی‌پور

۱۳-۱۴ نهار و نماز
زمان نام و نام خانوادگی عنوان مقاله
هیأت رئیسه: دکتر پوراعتماد، دکتر دلاوریان، آقای نصری
۱۴:۲۰ – ۱۴ دکتر حمیدرضا پوراعتماد تأثیر عوامل محیط ارتباطی بر ظهور یا تعدیل علایم اوتیسم
۱۴:۲۵-۱۴:۴۵ دکتر مونا دلاوریان تشخیص دقیق و زودهنگام کودکان پیش دبستانی مستعد نارساخوانی (دیسلکسیا): سیستم هوشمند عصبی مصنوعی
۱۴:۵۰-۱۵:۱۰ سروش نصری

بررسی نقش نقایص بازداری در بروز نشانه­های اختلال سلوک در کودکان دچار علائم اختلال نارسایی توجّه/ بیش­فعّالی

 

۱۵:۱۵-۱۵:۳۵ دکتر محمدعلی اصغری مقدّم آیا راهبردهای خود-کنترلی در درمان درد مزمن مؤثّرند
۱۵:۴۰-۱۶ اکرم آبیاریکی اثربخشی توان‏بخشی شناختی رایانه‌ای بر کاهش حافظه و حواسپرتی دانشآموزان واجد نشانه های اختلال یادگیری خاص
۱۵-۱۹ کارگاه آموزشی : QEEG. مدرس: دکتر محمّدعلی نظری

 

 

 

جمعه ۰۳/۹/۹۶
زمان نام و نام خانوادگی عنوان مقاله
هیات رئیسه: دکتر اصغری مقدم، دکتر حسنی، دکتر ایروانی
۸:۵۵ – ۸:۳۵ فردین عزیزیان آدمک تمرینی تعیین­­گر محل و تحلیل کنندۀ ضربه با استفاده از حس‏گرهای ضربه
۹:۲۰ – ۹ شهرام سپهرمند بررسی زبان ارتباطی بیماران مراجعه کننده به درمانگاه‌های دولتی شهر تهران با شکایت اصلی درد ناحیّۀ دهان، فک و صورت
۹:۴۵ – ۹:۲۵ دکتر گلناز بغدادی بررسی تفاوت بین کودکان نرمال و کودکان دچار اختلال نارسایی توجّه/بیش فعّالی بر اساس استخراج شاخصهای محاسباتی از سیگنالهای حرکت‏های چشم و مدل‏سازی آنها ؟
۹:۵۰-۱۰:۱۰:۱۰ دکتر مهدیه رحمانیان مقایسۀ اثربخشی آموزش ذهن آگاهی و بازتوانی شناختی همراه با تحریک الکتریکی کرتکس مغز در بهبود کارکرد حافظه و تمرکز دانشجویان
۱۰:۱۵-۱۰:۳۵ دکتر حسن ایروانی
۱۰:۳۵-۱۱                                            پذیرایی
هیات رئیسه: دکتر جلالی، دکتر اورکی، دکتر حسن آبادی
۱۱-۱۱:۲۰ دکتر محمّد اورکی تأثیر  تحریک مغز از روی جمجمه با استفاده از جریان مستقیم الکتریکی( tDCS) بر حافظه کاری و شدت نشانه های  افسردگی

 

۱۱:۲۵-۱۱:۴۵ دکتر شهدادی اختلال‏های شناختی در تومور های مغزی
۱۱:۵۰-۱۲:۱۰ دکتر حمیدرضا حسن آبادی

فراسوی پاسخ­های رفتاری و شناختی:

ایدۀ پاسخ مغزی به مداخله‏های اختلال یادگیری اختصاصی

 

۱۲:۱۵-۱۲:۳۵ دکتر جعفر حسنی نورون‌های آینه‌ای: تلویحات تحوّلی، مرضی و بالینی
۱۲:۴۰-۱۳ دکتر محمّدرضا جلالی نقش یادگیری در فراشد تکوینی نوروپسیکولوژی
۱۳-۱۴ نهار و نماز
۱۶ الی ۱۴ اختتامیه هشتمین سمپوزیوم نوروپسیکولوژی ایران

 

Be the first to comment

Leave a Reply