برنامه ارایه پوستر در هشتمین سمپوزیوم نوروپسیکولوژی شناختی ایران

عنوان مقاله نام
چهارشنبه ۱/۹/۱۳۹۶
عملکرد دانش­آموزان پایه­های اوّل و دوم ابتدایی در مهارت تقطیع واجی: بررسی مقایسه­ای اسماء ابتدایی
مقایسه کارکرد توجّه انتخابی و انعطاف‏پذیری شناختی در زنان وابسته به مواد مخدّر و سالم الهام کاظمی مهیاری
رابطۀ عملکردهای اجرایی (حافظه عددی و حافظه طوطی‏وار) با رفتارهای تکانشی در زنان زندانی با جرم فروش مواد مخدّر رویا امهری
نقش رژیم غذایی در کنترل علایم اوتیسم سارا باقری

مقایسۀ تفکّر انتقادی و خلاقیّت دانش آموزان پسر دورۀ آغازین تک زبانه با دوزبانه (فارسی-آذری) منطقه رباط کریم و اسلامشهر در سال تحصیلی ۹۶-۹۷

 

زینب فلاح
بررسی تأثیر پیوند اجتماعی و پیوند افتراقی برنگرش دانشجویان به مصرف مواد فریبا پورجبار آخونی
تحلیل  نقش زبان در برساختن تفکّر و جهان اجتماعی حمید خانی پور
ررسی و مقایسه میانگین اختلال خلق و شخصیّت و نقصان کارکرد مغزی دو گروه از افراد دارا و بدون تجربه استفاده از موسیقی‏های غیرمتعارف اجتماعی سهیل جعفر صالحی
پنجشنبه ۲/۹/۱۳۹۶  
مقایسه سیستم‏های فعّال‏سازی و بازداری رفتاری و سبک‏های پردازش اطّلاعات در نوجوانان محصّل و غیرمحصّل ناهید رامک
نقش ذره یادگیری و فرایند تحوّلی آن در تولید یادگیری و رفتار در مغز دانیال رضایی دولت آبادی
بررسی تأثیرالقای هیجان منفی بر خلاقیّت شناختی با میانجی‏گری شخصیّت ساراسعیدی تبار
عوامل مؤثّر بر نارسایی یادگیری دانش آموزان پیش‌دبستانی مرضیه غلامی توران پشتی

مقایسه انعطاف پذیری شناختی و کانون توجّه متمرکز بر خود و دیگران در افراد مبتلا به اختلال‏های شخصیّت خودشیفته و وسواسی-اجباری

 

حامد جباری قاضی جهانی
رابطۀ عملکردهای اجرایی (حافظه عددی و حافظه طوطی‏وار) با رفتارهای تکانشی در زنان زندانی با جرم فروش مواد مخدّر الهام فروزنده
تأثیر تسلّط به مهارت‏های نگارشی در زبان انگلیسی بر نحوۀ نگارش در زبان فارسی: تحلیل دیدگاه صاحب نظران علمی ژیلا قائمی
روز جمعه ۳/۹/۱۳۹۶  
اثربخشی آموزش مهارتهای ارتباطی برخودکارآمدی و سازگاری عاطفی–اجتماعی زنان مبتلا به بیماری مولتیپل اسکلروزیس اکرم کاویانی بروجنی
بررسی اختلال‏های زبانی و شناختی کودکان مبتلا به اوتیسم با رویکرد شناختی مریم خلیل خانه
مقایسه انعطاف پذیری شناختی و کانون توجّه متمرکز بر خود و دیگران در افراد مبتلا به اختلال‏های شخصیّت خودشیفته و وسواسی-اجباری دکتر علیرضا پیر خائفی
ررسی اثر تعاملی میان هوش فضایی و سبک ارائه دیداری بر نمره‏های یادآوری دانشجویان مهدیه رحمانیان و ندا جوادی
مقایسه پایههای شناختی تنظیم هیجانی در فاز مانیک و افسردگی در بیماران دو‌قطبی و افراد سالم نسرین صادقی
مقایسه پایههای شناختی تنظیم هیجانی در فاز مانیک و افسردگی در بیماران دو‌قطبی و افراد سالم اصغر فولادی

مرورمقاله‏های مربوط به اتیولوژی های مطرح شده برای اختلال اسکیزوفرنی از سال ۲۰۰۰ تا کنون

 

آرمین دخت یزدان پناه
پیش­بینی نشانه­های اختلال وسواسی – اجباری بر اساس سیستم­های مغزی رفتاری و عامل­های شخصیّت نسیم علی یاری

Be the first to comment

Leave a Reply