انواع و شرایط عضویت در انجمن // فرم عضویت //

با عضویت در انجمن عصب روان‏شناسی (نوروپسیکولوژی) ایران و دریافت کارت عضویت از تسهیلات انجمن و تخفیف در همایش ها و کارگاه های انجمن بهره مند شوید.

انواع و شرایط عضویت در انجمن

✅عضویت پیوسته
کلیه افرادی که حداقل دارای درجه کارشناسی ارشد در یکی از رشته های روان‏ شناسی، فیزیولوژی، روان پزشکی، نوروساینس، نورولوژی، توانبخشی هستند.
✅عضویت وابسته
افرادی که دارای درجۀ کارشناسی هستند و مدّت ۵ سال به نحوی در یکی از رشته‌های یکی از رشته‏ های روان‏شناسی، فیزیولوژی، روان¬پزشکی، نوروساینس، نورولوژی، توانبخشی، هنر، تاریخ علم و فلسفه علم شاغل بوده¬اند.
✅عضویت دانشجویی
کلیه دانشجویانی که در رشته‌های رشته‏ های روان‏ شناسی، فیزیولوژی، پزشکی، روان¬پزشکی، نوروساینس، نورولوژی، توانبخشی، هنر، تاریخ علم و فلسفه علم به تحصیل اشتغال دارند.

 

✳️ فرم عضویت انجمن عصب روان شناسی ایران (نوروپسیکولوژی)

فرم عضویت در انجمن عصب روان‏شناسی ایران (نوروپسیکولوژی)
لطفا پس از پر کردن فرم عضویت به همراه مدارک مندرج در فرم به آدرس ایمیل: inpa.1394@gmail.com  ارسال فرمایند.

???

form ozviat anjomane neuropsychology

Be the first to comment

Leave a Reply